Kunnat

Kunnat

Energia- ja ilmastotyö kunnissa lähtee aina oman toiminnan organisoinnista. Energiatehokkuussopimukset, kulutusseuranta ja säännöllinen raportointi ovat hyviä työkaluja lähteä parantamaan energiatehokkuutta. Energiakatselmuksien kautta löytyy kohteita, joissa säästöjäpotentiaalia löytyy. 

Moniin investointeihin voi saada tukea, ESCO-rahoitusta tai uusiutuvan energian investointitukea. Kokonaisvaltaisen energia ja ilmastotyön varmistaa osaamisen kehittäminen ja kestävien hankintojen suosiminen kunnan toiminnassa. 

Lue tietopankista lisää. 

.

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.