Energiatehokkuuden parantaminen

Energiatehokkuuden parantaminen

Energiatehokkuutta voi parentaa monella tapaa: Omien kulutustapojen muuttaminen voi tuoda yllättävänkin suuret säästöt energialaskuissa. Kodin remontoinnin yhteydessä kannattaa aina huomioda myös mahdollisuudet parantaa kodin energiatehokkuutta sen yhteydessä. Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen kodin energiatarpeen täydentämisessä on teko, jolla etenemme kohti hiilineutraalia, jätteetöntä ja puhdasta Lappia. 
Lämpöhäviöt
Asunnon lämpöhäviöiden vähentäminen on energiatehokkuuden parantamisen kulmakivi. 

Säästöpotentiaalit
Energiansäästöpotentiaalit ovat aina tapauskohtaisia ja riippuvat kyseisen kohteen lähtötilanteesta.
Korjauksen ajoitus
Energiatehokkuuden parantaminen kannattaa suorittaa silloin, kun on muutenkin korjauksen tarve.
Energiakorjauksen hyödyt
Energiansäästön lisäksi korjauksilla on myös muitakin positiivisiä hyötyjä saavutettavissa!

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.