Energiavirasto

Energiavirasto

Energiavirasto – Lapin Energiakonttori 

Energiavirasto rahoittaa maakuntien energia- ja ilmastotyötä. Lapin AMK ja sitä kautta Lapin Energiakonttori on yksi tällä hetkellä rahoitusta saavista aluetoimijoista. Hankkeet tulevat edistämään päästövähennysten saavuttamista energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen kautta. Hankkeissa toteutetaan mm. kuluttajien energianeuvontaa, edistetään kuntien ilmasto- ja energiatyötä sekä tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä energia-asioissa. 


Energiavirasto valvoo ja edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. 

Virasto on aktiivinen markkinoiden edistäjä, joka toimii avoimesti, tasapuolisesti, arvostavasti ja reilusti yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa etsiessään aktiivisesti kestäviä ratkaisuja. 

Omalla vastuualueellaan se on älykkään energian asiantuntija, joka hallitsee niin uusiutuvan energian kuin energiatehokkuuden ja –varmuudenkin teemat. Energiavirasto on kansainvälisesti arvostettu kehittäjä ja kumppani. 

Energiavirasto on riippumaton ja vastuullinen – toiminnan luotettavuus kumpuaa vahvasta osaamisesta. 
Se katsoo asioita neutraalisti, laajasta näkökulmasta. Näkemyksellisyyttä se kehittää yhteiskunnan hyväksi. 


Lisätietoja 
  • Johanna Kirkinen johanna.kirkinen(at)energiavirasto.fi puh. 0295 050 175 
  • Mervi Suni mervi.suni(at)energiavirasto.fi puh. 0295 050 122 


Copyright (c)2018, All Rights Reserved.