KUNTIEN KESTÄVÄT HANKINNAT

KUNTIEN KESTÄVÄT HANKINNAT

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Noin 75 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista tehdään kuntasektorilla. Julkisella sektorilla onkin mahdollisuus käyttää ostovoimaansa viisaasti tekemällä kestäviä hankintoja ja näin päästä vaikuttamaan markkinoilla olevaan tarjontaa kysyntää suuntaamalla. 


Uusien kotimaisten ratkaisujen markkinoille pääsyä ja yritysten referenssien syntymistä tulee edistää julkisilla hankinnoilla. Energiatavoitteisiin pääseminen edellyttää uuden teknologian käyttöönottoa ja viisailla kestävillä hankinnoilla autetaan kotimaisten yritysten toimintaa. 


Kestävät hankinnat ovat myös paljon muutakin, kuin pelkästään energiantuotantoon liittyviä hankintoja. Katso esimerkki Rovaniemen ruoka- ja puhtauspalveluiden kestävästä hankinnasta


Tekemällä kestäviä hankintoja rakennamme hyvinvoivaa Suomea ja elinvoimaisia kuntia. Kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat tuleekin vakiinnuttaa kuntien toimintatavaksi. 

APUA HANKINTOIHIN

KEINO-osaamiskeskuksen tukee kuntien kestäviä hankintoja. Tavoitteena on lisätä innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta julkisissa hankinnoissa sekä lisätä hankintoja, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita niin sosiaalisesta kuin ympäristönäkökulmasta. 


KEINO-osaamiskeskuksen palveluita: 

  • Green Deal sopimus-malli 
  • Hankintojen strateginen johtaminen 
  • Kansainvälinen yhteistyö KEINO-osaamiskeskus