TUET JA RAHOITUS

TUET JA RAHOITUS

Kunnilla on mahdollisuus saada tukea ja rahoitusta uusiutuvaan energian, energiasäästön tai niiden selvityshankkeisiin.  Energiatehokkuutta ja energiansäästöä edistäville hankkeille tuen osuus on riippuvainen siitä, onko kunta liittynyt energiatehokkuussopimukseen.

UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTIUNTITUET

Energiatuki

 • Energiatuki on uusiutuvan energian investointeihin myönnettävä tukimuoto​ 
 • Energiatuella pyritään edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista
 • ​Business Finland ja TEM vastaavat tukien virallisista tulkinnoista ja niiden myöntämisestä​ 
 • Energiatukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista​ 
 • Energiatukihakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun​

Investointihankkeet: 

 • Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10-15 % 
 • Lämpöpumppuhankkeet * 15 % 
 • Aurinkolämpöhankkeet 20 % 
 • Pienvesivoimahankkeet 15-20 % 
 • Kaatopaikkakaasuhankkeet 15-20 % 
 • Pientuulivoimahankkeet 20-25 % 
 • Aurinkosähköhankkeet 25 % 
 • Biokaasuhankkeet 20-30 %


(* poislukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja)


Uuden teknologian hankkeet

 • Yleensä 5-10% korotus tavanomaiseen verrattuna 
 • Tuki maksimissa 40% 
 • Ei kaupallisesti vakintuneeseen teknologiaan 
 • Tuen määrä taloudellisen riskin mukaan 
 • Myös ET-sopimuksen ulkopuolisille toimijoille

SUOMEN TAVOITE ON TUOTTAA ENERGIASTA

38%

UUSIUTUVALLA ENERGIALÄHTEILLÄ

VUOTEEN 2020 MENNESSÄ

Aurinkolampö 20%


Aurinkosähkö 25%


Lämpökeskus 10-15%

(Puupolttoaineet)


Biokaasu 20-30%


Lämpöpumppu 15%


Pientuulivoima 20-25%

ENERGIASÄÄSTÖ

Selvityshankkeet: 

 • Energiatehokkuussopimuksiin liittyvät energiakatselmukset 50 % 
 • Muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 % 


Tuki energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistäville investoinneille: 

 • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille 
 • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua 
 • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua. 

ESCO-hankkeet

- Esco-yritys ottaa toiminnallisen vastuun

- Investoinnit rahoitetaan sen tuottamilla säästöillä

-Mahdollistaa korkeamman tukiprosentin

-Loppuasiakas tuen hakijana