KESTÄVÄT HANKINNAT

KESTÄVÄT HANKINNAT

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Markkinoille pyritään saamaan energia- ja materiaalitehokkaita sekä ympäristöystävällisempiä tuotteita​. Noin 75 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista tehdään kuntasektorilla. Yli puolet hankinnoista koostuu palveluhankinnoista, loput kulutushankinnoista ja kiinteistöjen ylläpidosta. Ympäristön näkökulmasta tärkeimpiä hankintoja ovat ajoneuvohankinnat, energian- ja lämmönhankinta sekä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat​ 


Tekemällä kestäviä hankintoja rakennamme hyvinvoivaa Suomea ja elinvoimaisia kuntia. Kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat tulee vakiinnuttaa toimintatavaksi. 

TUKEVAT


-Energiatehokkuutta

-Ilmastotavoitteita

-Innovaatioita

-Kehitystä

LASKEVAT


-Luonnonvarojen käyttöä

-Hiilidioksidipäästöjä

-Kustannuksia

HANKINTAPALVELUIHIN ON APUA SAATAVILLA

Motivan hankintapalvelu auttaa julkisia hankkijoita hankintoihin liittyvissä ratkaisuissa. 

  • Neuvoo ympäristönäkökohtien priorisoimisessa hankintatoiminnassa​ 
  • Tuottaa hankintakriteereitä ja hankintaohjeita​ 
  • Neuvoo ja konsultoi​ 
  • Tiedottaa ja verkottaa 


Hankinta-asiamies-palvelu yhdistää yrityksiä ja hankinta yksiköitä koko Suomen alueella. 

  • Palvelusta löytyvät kaikki julkiset hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt 
  • Rekisteröityneillä yrityskäyttäjillä on käytössään neuvonta-, vahti- ja hakupalvelut sekä monipuoliset ohjeet ja työkalut tarjousten tekemiseen


Yritykset, hankinnat, toteuttajat, asiantuntijat, toimintamallit, palvelut, konsultointi, verkostot, ympäristönäkökohdat, kestävyys, energiatehokkuus

LUE LISÄÄ HANKINTAPALVELUISTA